Om sömn

Fram till på 50-talet trodde man att sömnen var ett passivt tillstånd. Nu vet vi att sömnen i själva verket är en intensiv period av återuppbyggnad för att stärka och förbereda kroppen inför den vakna tiden. Den växande medvetenheten om sömnens betydelse för hälsa och välbefinnande har inneburit intensifierad forskning. Bland annat visar flera undersökningar tydligt att sängens konstruktion har stor betydelse för sömnkvaliteten.


Sömnstadier

Sömnen följer normalt ett välordnat mönster. På nedanstående ”hypnogram” kan du se hur de olika stadierna upprepas i cykler. Om sömnen störs kan man flyttas mellan de olika stadierna och därmed rubbas mönstret. Detta kan medföra sämre sömn, vilket naturligtvis påverkar din vakna tid negativt.


soemnstadier.jpg

Stadie 1. Insomning, ca 3-5 %

Att somna in brukar ta mellan 5 och 25 minuter. Här är vi mycket lättväckta och kan inte klart bedöma om vi sovit eller inte.

Stadie 2. Lätt sömn, ca 50 %

Pågår mellan 10 och 30 minuter. Normal samtalston, 45 db, räcker för att väcka den sovande. Andningen blir långsammare och ytligare, muskelspänningar börjar avta.

Stadie 3-4. Djupsömn, ca 20 %

Djupsömnen varierar mellan 15 och 45 minuter beroende på cykel. EEG visar nu på mycket långsamma och stora rörelser. Det är här den största återhämtningen äger rum och en kraftfull tillförsel av tillväxthormon sätts igång. Kroppen blir ännu mer avslappnad och det krävs 65 dB eller mer för att väcka den sovande. Man är däremot mycket känslig för rörelser och det räcker med en lätt knuff eller gungning för att man genast skall åka upp i ett högre lättare sömnstadium. Genom att öka längden på din djupsömn med bara 6–10 % kan du minska din sömn med en hel timme.

REM-sömn, 20-25 %

REM står för Rapid Eye Movement, som betyder snabba ögonrörelser – som ögonen gör när man drömmer. Drömstadiet varar mellan 5 och 40 minuter, ibland ända upp till 60 minuter beroende på vilken cykel vi befinner oss i. Här sker en återhämtning och idéskapande. Forskning visar att drömsömnstadiet har stor betydelse för inlärning och minne. Samma centra i hjärnan aktiveras under drömsömnstadiet som man har använt under dagen. EEG visar att drömsömnen liknar vaket tillstånd, men positionsmusklerna kopplas ur för att vi inte ska gå omkring och agera ut våra drömmar. Drömsömnen är längst under morgontimmarna.