PAZ_734.png

Pure Air Zone Huvudgavel

Gör sängen till din friskluftzon!
Atlantis Pure Air Zone är sänggaveln som renar luften och skapar en zon med ren, frisk luft i och runt om din säng.

PAZ_Still_D.png

Vägen till riktigt ren luft

Luften sugs in underifrån och filtreras och renas i två steg. Ett förfilter tar bort damm och smuts. Därefter avskiljs de minsta och farligaste partiklarna ända ner till dieselpartiklar och bakterier i ett finfilter. Större partiklar som pollen, kvalster och vägdamm avskiljs till 99,9%. Luften släpps sedan sakta och helt tyst ut över sängen så att du får andas ren, frisk luft hela natten.

Ren luft förbättrar din hälsa och sömn

Med vår sänggavel kan du sova gott och lugnt. Atlantis Pure Air Zone förbättrar din sovmiljö.

 


Den effektiva luftreningen bara finns där utan att synas. Allt sker ljudlöst, dragfritt och energisnålt.Dragfritt.png

lokal luftrening

Pure Air Zone sänggavel tillhandahåller mycket ren luft precis där du sover och andas under 1/3 av dygnet. Luften som filtrerats är aningen svalare och därmed lite tyngre och gör att den filtrerade luften bildar en zon av ren luft nära sänggaveln. 

Dragfritt.pngdragfritt

Den filtrerade luften släpps ut igenom en stor yta på sänggavelns framsida. Detta gör lufthastigheten låg och luftflödet känns inte alls, hastigheten ligger långt under gränsen där man kan känna att det drar

  

Tyst.png

tyst

Den mycket låga ljudnivån på 24 dB(A) upplevs av de allra flesta som helt tyst. Lågenergifläktar på låga varvtal förflyttar luften odramatiskt genom Pure Air Zones ljuddämpande konstruktion

 

 

Energi.png

energisnålt

De fyra 12V lågenergifläktarna konsumerar totalt 4W. Detta innebär en mycket låg driftskostnad på under 5 SEK /månad vid dygnetruntdrift.

 

Sänggaveln filtrerar luften och säkerställer minst 90% reducering av de allra minsta partiklarna (PM 2,5) i andningszonen

Diagram_PAZ.png

 Diagrammet visar reningen av de allra minsta partiklarna. PM 2.5 som står för partiklar mindre än 2.5 mikrometers aerodynamisk diameter. 13 minuter efter att luftreningen startats, har partiklarna i luftzonen
(PM 2.5) minskats med hela 92%


 

 

små partiklar ett hälsohot

Mängder av ny forskning påvisar stora hälsofaror om man utsätts för luftföroreningar under längre tid. WHO bedömer att luftföroreningar idag är den enskilt största hälsorisken. Riskerna är störst inomhus, då inomhus-luften kan innehålla upp till 50 gånger mer skadliga partiklar.

 

 

Ren luft minskar även besvär som allergi
och astma

Omdömen från Pure Air Zone´s testanvändare 2016:

"Speciellt under pollensäsongen kunde jag märka att jag inte behövde ta min astmamedicin".

"Med Pure Air Zone sänggavel snarkar min partner mycket mindre. Det är han som är allergisk, men jag får också bättre sömn".