Sömnforskning

Att hjälpa människor att sova bättre kräver gedigen kunskap om sömn och sömnens betydelse för människan.
Där har vi på Atlantis en unik kompetens. Vi är utbildade vid Karolinska Institutet. Bl a i ämnena sömnvetenskap,
ryggvetenskap, anatomi, smärta, muskelfysiologi, hormonsystemet, kroppens temperaturreglering och arbetsfysiologi.
Dessutom bedriver vi sedan många år en egen sömnforskning. Denna kompetens är vi helt ensamma om i

sängbranschen. Dessutom är vi sedan många år ensamma i Sverige om att erbjuda ErgoCheck®, Atlantis datoriserade
analys av din ergonomi och dina sovvanor.